ЗА НАС   НОВИНИ   АВТОМОБИЛИ   СЪБИТИЯ   КУРСОВЕ   ВРЪЗКИ   КОНТАКТИ   ФОРУМ   English   Начало Форум Подробно Търсене Е-mail Карта Администрация
    ТЪРСЕНЕ
 
                               КУРС

АВТОМОБИЛНИ ГАЗОВИ УРЕДБИ (АГУ)

за сертифициране на монтьори на АГУ и  техници за годишни технически прегледи на автомобили с газови уредби

  • запознава с изискванията за технически надзор при годишните технически прегледи на АГУ;
  • предоставя нормативи и стандарти необходими при лицензирането на пунктове за технически надзор;
  • предлага запознаване с изискванията на НАРЕДБА № Н-32 от 16.12.2011 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства;
  • повишава квалификацията при монтиране и настройване на газови уредби в транспортни средства;
  • обучава по техника на пожарна и аварийна безопасност;
Обучението предлага след успешно полагане на изпит Удостоверение за професионално обучение (обр. 3-37 МОН) по професия.

цена: 350 лева/курсист


за записване:               лицензиран Браншови учебен център на АСОЦИАЦИЯ "Природен газ" и Българска асоциация "Автомобили на природен газ"

www.bgc.bg  (курсове)
powered by x-non : 0,006